PSEM

Aktualności

Psem partnerem Future Energy Forum w Rzeszowie 29-30.11.2017 r.

4 grudnia 2017

E-Mobilność - polska droga, czyli którędy wiedzie ścieżka do sukcesów w sektorze elektromobilności? Na ten temat dyskutowali paneliści podczas I dnia Future Energy Forum w Rzeszowie..

Polskie Stowarzyszenie Eelektromobilności objęło patronatem następujące wydarzenie:
Warsztaty "Klastry energii – od teorii do praktyki"

7 listopada 2017

Prezes PSEM Sylwia Koch-Kopyszko na XIV Kongresie Nowego Przemysłu w Warszawie

11 października 2017

11 października 2017 prezes PSEM Sylwia Koch-Kopyszko wzięła u dział w panelu dyskusyjnym "Nowe rozdanie na rynku OZE".

Relacja EKOMOBILNOŚCI z konferencji podczas targów EKOFLOTA 2017

10 października 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi informacjami nt. E-mobilności po konferencji
E-Mobility: Elektromobilność, Energia Odnawialna, Zrównoważony Transport.

PSEM PATRONEM MERYTORYCZNYM
II Międzynarodowych Targów EkoFlota: Innowacje, Ekologia, Mobilność

4 października 2017

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności po raz pierwszy patronuje merytorycznie II Międzynarodowym Targom EkoFlota: Innowacje, Ekologia, Mobilność, które odbędą się w dniach 6-7 października 2017 r. w Warszawie.

ME i PSEM podpisały list intencyjny ws. rozwoju elektromobilności

23 sierpnia 2017

Konsultacje branżowe, wymiana wiedzy oraz integracja różnych środowisk zaangażowanych w rozwój elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce to jedne z głównych celów listu intencyjnego zawartego między Ministerstwem Energii a sektorowymi organizacjami pozarządowymi. Dokument został podpisany 22 sierpnia 2017 r. w Warszawie.

Nowa inicjatywa PSEM -pierwsze wydanie czasopisma branżowego - miesięcznika "Ekomobilność. Zagadnienia transportu niskoemisyjnego" już jest dostępne!

21 lipca 2017

Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma "Ekomobilność. Zagadnienia transportu niskoemisyjnego". Jest to jedna z pierwszych inicjatyw Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności (PSEM) – środowiska zaangażowanego w rozwój transportu ekologicznego w Polsce.

Wystąpienie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności w TV Reczpospolita

5 lipca 2017

W dniu 5 lipca 2017 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności - Pani Sylwia Koch - Kopyszko udzieliła wywiadu w telewizji Rzeczpospolita.

Klastry energii to nadzieja dla rozwoju energetyki odnawialnej.

3 lipca 2017

- Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym. W tym roku w ramach PO IiŚ przeznaczymy na ten cel 500 mln złpowiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Polska Grupa Energetyczna SA (PGE SA) 22 czerwca 2017 r. ogłosiła powołanie funduszu Corporate Venture Capital "PGE Ventures".

21 czerwca 2017

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych i komercyjnie opłacalnych projektów, inwestowanie w startupy oraz obejmowanie udziałów w już prosperujących przedsiębiorstwach.

Otwarty 21 czerwca 2017 r. Inkubator InnVento będzie wspierał początkujących przedsiębiorców oraz naukowców realizujących projekty dla sektora energetycznego.

20 czerwca 2017

Inicjatywy takie jak ta wpisują się w opracowane przez nas Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych – komentuje wiceminister energii Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka na VIII Kongresie Regionów.

20 czerwca 2017

Elektromobilność to rozwiązanie, które wpisuje się w nowe spojrzenie na miasta– powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas VIII Kongresu Regionów.

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

13 czerwca 2017

Ministerstwo Energii rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Otwarcie Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla 8 czerwca 2017 r. w Katowicach.

8 czerwca 2017

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla (ICE-CMM) to pierwsze takie centrum na świecie.

Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych - fundament wzmocnienia i rozwoju innowacji w polskiej energetyce.

2 czerwca 2017

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

31 maja 2017

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności zgłosiło w ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Współpraca firm z samorządami to kluczowy element rozwoju elektromobilności w Polsce.

26 maja 2017

Polska Grupa Energetyczna (PGE) będzie współpracowała z władzami samorządowymi Rzeszowa i województwa podkarpackiego przy realizacji swojego pilotażowego projektu "e-Mobility".

Polska energetyka wkracza na drogę modernizacji, innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych

23 maja 2017

Spotkanie z przedstawicielami spółek skarbu państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Energii nt. możliwości rozwoju innowacji w obszarze energii.

Konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności

15 maja 2017

Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności, które potrwają do końca maja 2017 r.

Prezes PSEM z prelekcją w Sejmie RP

16 lutego 2017

23 lutego 2017 r. odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii na temat „Polska w drodze do elektromobilności”. W programie spotkania znalazło się wystąpienie prezes PSEM, Sylwii Koch-Kopyszko,
pt. „Elektomobilność  a odnawialne źródła energii”.

Ogłoszono datę uroczystego podpisania listów intencyjnych z miastami i gminami

26 stycznia 2017

20 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie listów intencyjnych
z miastami i gminami, które zadeklarowały chęć współpracy z instytucjami rządowymi na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Bezemisyjny transport publiczny – nowy program realizowany przez NCBR

26 stycznia 2017

Państwo jako inteligentny zamawiający, współpraca z samorządowcami i nowatorskie rozwiązania – oto podstawowe założenia ogłoszonego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu "Bezemisyjny transport publiczny". Rząd zapewnia,
że w ramach partnerstwa innowacyjnego na ulice polskich miast wyjechać może nawet tysiąc bezemisyjnych autobusów.

Celem programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących elektromobilności w ramach partnerstwa innowacyjnego.

Partnerzy

  • Enricom
  • BCG
  • IEN Energy
  • Green Energy
  • Insero
  • Blueshift
  • Ekomobilność

© PSEM 2017      Created by Multitask Group