PSEM

Aktualności

Prezes PSEM Sylwia Koch-Kopyszko na XIV Kongresie Nowego Przemysłu w Warszawie

11 października 2017

11 października 2017 prezes PSEM Sylwia Koch-Kopyszko wzięła u dział w panelu dyskusyjnym „Nowe rozdanie na rynku OZE” .


Dwudniowy Kongres Nowego Przemysłu gromadzi co roku około 1000 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze postacie sektora energii, zarządzający czołowymi firmami energetycznymi, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci, naukowcy, dziennikarze.
Przy zawsze aktualnym zestawie tematów nadrzędny cel Kongresu Nowego Przemysłu od lat pozostaje ten sam. Chodzi o wspieranie działań, które mają przyczynić się do pozytywnych zmian w sektorach energii, gazu i innych paliw – wpływających na stabilność, kondycję i perspektywy rozwoju całej polskiej gospodarki.
Podczas Kongresu nie zabrakło również tematyki ekomobilności. Poświęcony temu został oddzielny panel dyskusyjny „Energetyka na rynku elektromobilności”.

Powrót do listy wiadomości

 

Partnerzy

  • Enricom
  • BCG
  • IEN Energy
  • Green Energy
  • Insero
  • Blueshift
  • Ekomobilność
  • Green Cars

© PSEM 2017      Created by Multitask Group