PSEM

Rządowe plany rozwoju

Pod koniec 2016 r. zakończyły się konsultacje założeń dla opracowanego przez Ministerstwo Energii Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Przewiduje on, że w 2020 r. ma być około 75 tys. zarejestrowanych pojazdów z napędem elektrycznym, z czego 70% na terenach gęsto zaludnionych. Pięć lat później ich liczba ma wzrosnąć do 1 mln. Potrzebne będzie do tego stworzenie koniecznej infrastruktury – kilku tysięcy punktów ładowania.

         

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce – wrzesień 2016 (do pobrania plik pdf)

Program NCBR "Bezemisyjny transport publiczny" (do pobrania plik pdf)

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (do pobrania plik pdf)

Partnerzy

  • Enricom
  • BCG
  • IEN Energy
  • Green Energy
  • Insero
  • Blueshift
  • Ekomobilność
  • Green Cars

© PSEM 2017      Created by Multitask Group