PSEM

Obszary działalności

•             stały monitoring proponowanych rozwiązań prawnych oraz systemów wsparcia dotyczących elektromobilności
•             proponowanie decydentom własnych rozwiązań w zakresie rozwoju elektromobilności
•             działalność edukacyjna i promocyjna w celu wzrostu akceptacji społecznej dla rozwoju elektromobilności
•             współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi w celu likwidacji barier na drodze rozwoju elektromobilności w Polsce

Partnerzy

  • Enricom
  • BCG
  • IEN Energy
  • Green Energy
  • Insero
  • Blueshift
  • Ekomobilność
  • Green Cars

© PSEM 2017      Created by Multitask Group